Təsisçi və Baş redaktor - Əlişir Əhəd

Bizimlə əlaqə:  


tia.az@mail.ru
tia.az@box.az